e-mail
Telefon
Pytanie
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields
  1. pl
  2. it
Imię i Nazwisko - Firma
E-mail
Telefon
Plik
Wiadomość
Obowiązkowe
Wyślij
Wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

PRIVACY

 

Administratorem Twoich danych jest SJ.Consulting z siedzibą w Tarnobrzegu, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8672243664, REGON: 368008060. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@sj-consulting.com.pl 

Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

 

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

 

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z naszą siedzibą drogą telefoniczną lub mailową.

Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez SJ.Consulting w ramach zawieranych z Tobą umów.

Bardzo zależy nam na Twojej ocenie,

pozostaw Twoją opinię tutaj

SJ.Consulting

 

 

info@sj-consulting.com.pl

+48 798 014 548

NIP: 867 224 36 64

Regon: 368008060

Created in WebWave CMS